Scotch Trac

 

 

 

Tan yr Eglwys
Llanrhychwyn
Llanrwst
Conwy
Tel 01492 642185
07881592097

 

 

 

 

 

 

Ffens Stoc
Stock Proof Fence
Postyn a Rael
Post and Rail
Giatiau
Gates
Camfeydd
Stiles
Cynefin
Habitual

S E Metcalfe fencing

YmgymerwyrFfensio /
Fencing Contractors


DEUNYDDIAU

 

 

 


Polion  a Raeliau Pren - Mae’r holl bolion pren yr ydym yn eu defnyddio wedi eu trin a’u sychu i’r safon uchaf. Ymdrechwn i ddefnyddio polion  FSC  bob tro y mae’n bosibl sydd yn bwysig iawn i ni fel cwmni gan fod gwneud y gorau i’n hamgylchedd yn un o’n blaenoriaethau.  Rydym yn defnyddio polion pren meddal neu bren caled yn ôl gofynnion y cwsmer.

Polion Tynnu – Ceir  sawl opsiwn gwahanol wrth ddewis pyst tynnu hefyd megis pyst wedi eu tanaleiddio, pyst wedi eu creosotio , pyst ffôn  neu byst tynnu pren caled casten.

Weiran – Rydym yn argymell ein cwsmeriaid i ddefnyddio weiran “high tensile” gan fod y weiran ei hun yn gryfach, nid yw’n rhoi ac fod angen llai o bolion i’w chynnal. Mae yna opsiynau eraill i’r cwsmeriaid hefyd. Yn aml bydd llinell neu ddwy o weiran bigog neu rael yn cael ei roi ar ran uchaf y ffens.

Giatiau  metal wedi eu galfaneiddio sydd yn boblogaidd neu giatiau bren meddal neu bren caled yn ôl gofynnion y cwsmer a natur y gwaith a’r lleoliad.

 

Mae ein cyflenwyr i gyd yn lleol i Ogledd Cymru

 

Fencing Poles
Chestnut Poles
Netting